Dreki Vikingerne

Det er Dreki Vikingernes formål at fremme kendskabet til og interessen for den islandske hests historie, brug og betydning i vikingetiden, samt gennem formidling at udbrede kendskabet til vikingerne og deres heste.

Gæve Dreki Vikinger!

Generalforsamlingen søndag den 13/3 kl. 10.00 i “Den sorte firkant” på Ribe VikingeCenter.

Tilmelding ses gerne til undertegnede, men er ikke strengt nødvendigt, det kan dog være en fordel, da foreningen inviterer på kaffe og rundstykker ved mødets start.

Adgang til at deltage i generalforsamlingen med stemmeret har de medlemmer, der har betalt kontingent senest ved generalforsamlingens start. Øvrig adgang til generalforsamliingen har personer, som er inviteret af bestyrelsen.

Dagsorden ifølge vedtægterne – ser sådan ud.

1. Valg af dirigent - og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab

4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens

bestyrelse samt valg af unge observatører

8. Valg af revisor og revisorsuppleant såfremt der modtages tilskud på

under 300.000 kr. pr. år. Jf. § 9

9. Revision af klubbens værdigrundlag.

10. Eventuelt

 

 

Ejnar Beck © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

***********************

******************************************

******************************************

***************************************

*************************

*********************

**************************************************************

Læsø

14 Dreki Vikinger har deltaget på Hlesey Vikingemarked 2012

Afgang Fredrikshavn

Dreki Vikingernes lejr 1

Dreki Vikingernes lejr 2 :-)

 Tilbage til Vikingelejren

  Hygge i teltet

 Det er hårdt at være hund :-)

 Johannes kæmper med krigerne

 Johannes fik førsteplads i bueskydning, går stolt rundt med sin præmie,  STORT TILLYKKE til dig Johannes

Underholdning i festteltet, Jan er selvfølgelig på. :-)

En tur til stranden.

Hjemad

Vi får besøg, er den mon skattefar der kommer?

Rednings helikoptor laver øvelse, super underholdning.

Bare ikke for Lene, he he.